• Vilalta

  ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES

  _____

  VILALTA produïm, organitzem i gestionem
  espectacles de tot tipus en espais exteriors
  o interiors. Fem servir tota la nostra energia
  per promoure el benestar de les persones
  del territori. Col·laborant amb agents locals
  en la celebració de tot tipus d’esdeveniments
  festius. Des d’espectacles del motor itinerants
  o indoor fins a concerts musicals i espectacles
  culturals...Perque entenem la mobilitat
  com alguna cosa més que el simple
  desplaçament. ENS MOVEM PEL TEU BENESTAR.
  _____

  --------
  VILALTA es PURA ENERGIA
  --------

  ENS MOVEM PEL TEU
  BENESTAR i OCI

  QUÉ

  COMENCI

  L’ESPECTACLE!

  :)
 
Espai Vilalta Vilalta Corp Vilalta Card Vilalta Promo